Предстоящи

Състезание по  български език „Пазим езика си“

20 април - 24 май 2019 г. 

Партньори:  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Създаване на интернет платформа за провеждане на състезание по български език в чужбина ​

Приоритетен проект за „Живата вода на България“ ще е изграждането на виртуална платформа, за провеждане на състезания по български език за българските деца в чужбина . Тя ще е достъпна в интернет от всяка точка на света на предварително зададен адрес.

Tel. +359 877 33 00 02  I  [email protected]

© 2017 zhivatavoda.bg All right Reserved. Powered by nLimit Solutions. Designed by Bozhidar Bashev

IBAN: BG30STSA93000025040682