top of page
Woman Studying

Създаване на интернет платформа за провеждане на състезание по български език в чужбина ​

Приоритетен проект на „Живата вода на България“ ще е изграждането на виртуална платформа, за провеждане на състезания по български език за българските деца в чужбина . Тя ще е достъпна в интернет от всяка точка на света на предварително зададен адрес.

При многобройните срещи на председателя на Управителния съвет на „Живата вода на България“ Десислава Радева, с представители на българските училища зад граница, неведнъж бе дискутирана необходимостта от създаване на състезание по български език. Подобна проява ще спомогне за подобряване граматическите и лексикални уменията на българските деца в чужбина. Българските неделни училища  по света са повече от 200, като в тях се обучават близо 16 хиляди български деца.

Подобно състезание по български език „Пазим езика си“  вече бе проведено от „Живата вода на България“ през 2018 г., като в пилотния му формат се включиха близо 600 деца.

Предвид географските специфики, участието на българските деца в чужбина в подобно състезание може да стане само чрез Интернет. Затова приоритетен проект на „Живата вода на България“ ще е изграждането на виртуална платформа. Тя ще е достъпна в интернет от всяка точка на света на предварително зададен адрес.

Платформата ще позволи на всеки потенциален участник в състезанието да създаде собствен профил. Чрез този профил, всички предварително регистриралите се деца, в даден ден и час, удобен за тях,  ще получат достъп за 90 минути до работен лист, съдържащ три различни модула със задачи по правопис, функционална грамотност и умения да се борави със синоними.

Задачите ще бъдат изготвени от квалифициран екип от учители преподаващи в български училища в чужбина, както и със съдействието на техни колеги от България.  Задачите ще бъдат съобразени с възрастовата група на участниците, както и със специфичните условия на обучението зад граница.

Участниците ще разполагат с по 30 минути за да се справят с всеки от модулите, който след това ще се затвори и се преминава към следващия.

bottom of page