top of page

Информация за участниците

Времеви обхват: 20 април 24 май 2019 г.

 

Основни цели на състезанието:

 

  • Фокусиране на общественото внимание към все по-ширещата се неграмотност и трайното навлизане на чуждици в родния ни език;

  • Насърчаване на учениците към добър правопис и избягване на употребата на чуждици;

  • Създаване на трайни навици у учениците за правопис и правоговор на книжовен български език.

 

Участници: Участието в състезанието "Пазим езика си" е на доброволен принцип, без такса правоучастие. Провежда се в две възрастови  групи: V клас  и  VI  клас. Конкурсът протича в два кръга.

 

 

Формат на състезанието:

V клас  диктовка на текст; 3 (три) въпроса към диктовката, проверяващи разбирането на текста; задача за проверяване на познанията за синоними.

​​VI клас  диктовка на текст; 1 (един) въпрос към диктовката, проверяващ разбирането на текста; заместване на чуждици с български думи в раздаден текст; транслитериране на текст.

 

Провеждане на състезанието:

  

  • Първи кръг 20 април 2019 г.,  от 10:00 до 12:00 часа, в училищатa по места. Времето за работа е 120 мин. 

 

В първия кръг могат да участват учениците от всички училища в страната, като предварително заявяват желанието си за участие пред ръководството на училището. От родителите на учениците се изисква декларация за съгласие/несъгласие за публикуване на резултатите от първи кръг, която учениците трябва да носят със себе си в деня на изпита.

 

  

Проверката на  писмените работи от първия кръг е анонимна. Тя ще се осъществява от действащи преподаватели по български език и литература. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Гражданското сдружение „Живата вода на България“ – www.zhivatavoda.bg

 

Първите 7 (седем) ученици във всяка възрастова група се класират за втория кръг на състезанието. При равен брой точки се класира всеки участник до следващия, показал по-нисък резултат.

 

 

  • Втори кръг – 11 май 2019 г., гр.София

 

Проверката се извършва на място от петчленно жури. Предвиден е награден фонд.

 

Забележка: Разходите за транспорт и настаняване на учениците извън гр.София (заедно с придружител) се поемат от  гражданско сдружение „Живата вода на България“.  

Инфрмация за участниците

Партньори:  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,  Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Българска академия на науките.

 

С логистичната подкрепа на  Министерство на образованието и науката

Партньори
SU-logo.png
PU-logo.jpg
BAN-logo.png
SHU-logo.jpg
VTU-logo.jpg
nacionalna-biblioteka.jpg

Медийни партньори

logo-BNT.png
bnr-logo.jpg
медийни партньори

С подкрепата на

Медийна подкрепа
Bulgariaonair.png
kanal3.png
darik.jpg
24 chasa.jpg
dir-logo.jpg
Dnevnik-Logo.png
clubz-logo.png
Mediapool.png
manager-spisanie.jpg
offnews_logo.jpg
sega.png
nova_tv-1.png
vbox7.png
BG_Radio_RGB_01.png
CITY_LOGO_S_PLOCHKA_RGB.png
sevlievo_2.gif
powerfm-big.png
Banker-1.jpg
izberi-bulgaria-logo.png
banner-ucb.jpg
Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Времеви обхват: 20 април 24 май 2019 г.

 

Основни цели на състезанието:

 

  • Фокусиране на общественото внимание към все по-ширещата се неграмотност и трайното навлизане на чуждици в родния ни език;

  • Насърчаване на учениците към добър правопис и избягване на употребата на чуждици;

  • Създаване на трайни навици у учениците за правопис и правоговор на книжовен български език.

 

Участници: Участието в  състезанието "Пазим езика си" е на доброволен принцип, без такса правоучастие. Провежда се в две възрастови  групи: V клас  и  VI  клас. Конкурсът протича в два кръга.

 

 

Формат на състезанието:

V клас  диктовка на текст (от два звукови файла); 3 (три) въпроса към диктовката, проверяващи разбирането на текста; задача за проверяване на познанията за синоними.

​​VI клас  диктовка на текст (от два звукови файла); 1 (един) въпрос към диктовката, проверяващ разбирането на текста; заместване на чуждици с български думи в раздаден текст и транслитериране на текст.

 

Организация и провеждане на състезанието:

 

Всички изпитни материали се подготвят и изпращат от Сдружението, което носи отговорност за съдържателната страна на състезанието.

 

  • Първи кръг 20 април 2019 г.,  от 10:00 до 12:00 часа, в училищата, заявили участие предварително. Времето за работа е 120 мин. 

 

В първия кръг могат да участват учениците от всички училища в страната, като предварително заявяват желанието си за участие пред ръководството на училището. Ръководството на училището изпраща до 13 април 2019г. списък на участниците на електронния адрес на Сдружението: [email protected], с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО). От родителите на учениците се изисква декларация за съгласие/несъгласие за публикуване на резултатите от първи кръг, която учениците трябва да носят със себе си в деня на изпита.

 

Училищата участници осигуряват:

 

             - зали за провеждане на състезанието; 

 

              - подходяща техника за възпроизвеждане на звуковите файлове с диктовката;

 

      - квестори, които осигуряват разпечатването на материалите и тяхното окомплектоване (малък плик с бланка за регистрация, плик А4 с изпитни материали) преди и след приключване на състезанието; оформят протоколите и ги изпращат до съответното РУО.

 

Ден преди  първия кръг на състезанието  училищата, заявили участие, ще получат от съответните РУО закодиран пакет, включващ:  2 звукови файла с диктовка (един за запознаване и проверка и друг с диктуване), изпитни материали, бланка за регистрация на учениците, инструкция към квесторите и протокол за дежурство. Закодираният пакет ще бъде изпратен от Сдружението до РУО в периода 17 19 април.

 

Паролата за разсекретяване на пакета ще бъде изпратена 45 мин. преди началото на първия кръг на  състезанието от съответното РУО до  училищата, заявили участие. Паролата за  разсекретяване на пакета ще бъде изпратена по електронната поща на експертите по БЕЛ в РУО час преди началото на първия кръг на „Пазим езика си!“, заедно с текстов файл с диктовката, който да се използва от училищата само в случай на проблем със звуковия файл.

 

В първия работен ден след провеждане на първия кръг на състезанието 22 април, училищата предават работите на участниците на експертите по БЕЛ в РУО.

Съответните експерти  предават всички  пакети на училищата от съответната област на куриер, с който  се свързват в рамките на първия работен ден след приключване на изпита. Контактите на куриерите по места ще бъдат подадени предварително до представителите на РУО от гражданско сдружение „Живата вода на България“. Куриерските услуги са за сметка на Сдружението.

  

Проверката на писмените работи от първия кръг е анонимна. Тя ще се осъществява от действащи преподаватели по български език и литература по специална методика. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Гражданското сдружение „Живата вода на България“ – www.zhivatavoda.bg

 

Първите 7 (седем) ученици във всяка възрастова група се класират за втория кръг на състезанието. При равен брой точки се класира всеки участник до следващия, показал по-нисък резултат.

 

 

  • Втори кръг – 11 май 2019 г., гр. София

 

На финалния втори кръг ще се излъчи по един победител с двама подгласници.

Всички участници във финалния кръг получават грамота за участие, издадена от Сдружението.

Награда за първо място електронен четец и книги от български автори, по възможност с автограф на автора.

Награди за второ и за трето място (за подгласниците) книги от български автори, по възможност с автограф на автора.

 

Начало на информационната кампания за състезанието: 13 март 2019 г. чрез различни медийни канали интернет страница и фейсбук профил на Сдружението, национални и регионални електронни и печатни медии.

bottom of page