top of page

Финални резултати от I кръг на състезанието по правопис  „Пазим езика си“ 2019

*Максималният сбор от точки е 120. За финалния кръг се класират първите седем участници от категорията V клас и първите седем участници от категорията VI  клас.

V клас

VI клас

bottom of page